BUILD YOUR BRAND

สำหรับลูกค้าที่ต้องการจ้างผลิต
หรือสนใจอยากมีแบรนด์เป็นของตนเอง

OEM

ไอศกรีมถ้วยสำเร็จ ขนาด 4 ออนซ์ รูปแบบสั่งผลิต (OEM)
ถ้วยไอศกรีม ‘Brand ของคุณ’

PROCESS

ไอศกรีมถ้วยสำเร็จ ขนาด 4 ออนซ์ รูปแบบสั่งผลิต (OEM)
ถ้วยไอศครีม ‘Brand ของคุณ’