Our Product

ปัจจุบันเรามีกลุ่มลูกค้าจากหลากหลายช่องทาง

Restaurant Group

กว่า 800 จุดจำหน่ายทั่วประเทศ
ในรูปแบบถ้วยสำเร็จขนาด 4 oz
และแบบถาด

Retail

สั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์
พร้อมจำหน่ายในรูปแบบถ้วยไพน์ 16 oz
และ 4 oz จัดส่งทั่วประเทศ

Build Your Brand

สำหรับลูกค้าที่ต้องการจ้างผลิต
หรืออยากสร้างแบรนด์
เป็นของตนเอง

PRODUCT VARIATIONS

นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์กลุ่มไอศกรีม ที่เน้นความอร่อยเข้มข้น และคุณภาพแล้ว
ยังมีผลิตภัณฑ์กลุ่มของหวานลอยแก้ว เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือก
ให้แก่ลูกค้าอีกด้วย

CUP

4 oz

TUB

4,500 ml

PINT

16 oz

FRUIT ICE

1 serve