Our Product

ผลิตภัณฑ์ไอศกรีม และขนมหวานลอยแก้ว
สำหรับลูกค้ากลุ่มร้านอาหาร ภัตตาคาร สวนอาหาร โรงแรม และคาเฟ่

CUP

ไอศกรีมรูปแบบถ้วยสำเร็จ ขนาด 4 ออนซ์
กว่า 16 รสชาติ ทั้งไอศกรีมนม เซอร์เบต และซอร์เบต

 

YOUNG COCONUT

0% dairyvegan

 

DURIAN STICKY RICE

0% dairyvegan

 

MANGO STICKY RICE

0% dairyvegan

 

STRAWBERRY

0% fatvegan

 

RED BERRY SORBET

0% fatvegan

 

BLUEBERRY YOGURT

 

LYCHEE SORBET

0% fatvegan

 

JELLY YUMMY

TUB

ไอศกรีมรูปแบบถาด ขนาด 4,500 ml
กว่า 30 รสชาติ ทั้งไอศกรีมนม เซอร์เบต และซอร์เบต

MONTHONG DURIAN

MAYONG CHID SORBET

0% fatvegan

AVOCADO HONEY PISTACHIO

YOUNG COCONUT

0% dairyvegan

DURIAN STICKY RICE

0% dairyvegan

MANGO STICKY RICE

0% dairyvegan

STRAWBERRY

0% fatvegan

RED BERRY SORBET

0% fatvegan

FRUIT ICE

ขนมหวานลอยแก้วแช่แข็ง
ผลไม้รสชาติหอมหวาน เย็นชื่นใจ

SALAK
FRUIT ICE

LYCHEE
FRUIT ICE

TODDY PALM
FRUIT ICE

MAYONG CHID
FRUIT ICE

STRAWBERRY
FRUIT ICE