DISTRIBUTION

ปัจจุบัน “มิวส์ ไอศครีม” ผลิตและจัดจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผลิตถึงผู้บริโภคผ่านทางสวนอาหาร ภัตตาคาร และจุดจำหน่ายชั้นนำหลายร้อยสาขาทั่วประเทศ รวมถึงการจัดจำหน่ายผ่านทางห้างสรรพสินค้าชั้นนำต่างๆ

สวนอาหาร ภัตตาคาร ‘กรุงเทพมหานคร

 เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

สวนอาหาร ภัตตาคาร ‘จังหวัดอื่นๆ

 เขตพื้นที่จังหวัดอื่นๆ